Modne w tym sezonie

Moda bez granic

Jakie kroki w stosunku do wierzyciela podejmuje firma windykacyjna?

procent
Żyjemy w czasach, kiedy w każdym miejscu czeka na nas jakaś okazja na wydanie pieniędzy. Z jednej strony to dobrze, że możemy nabywać przedmioty najwyższej klasy, z drugiej jednak istnieje pewna możliwość tego, że będziemy kupować zbyt wiele i wpadniemy w tak zwaną pętlę zadłużenia.
Wtedy prawdopodobnie odezwie się do nas pewna spółka, której członkowie personelu będą starać się nakłonić nas na zapłacenie zobowiązania.

Taka firma windykacyjna mogłaby pozornie przypominać działania takiego urzędnika jak komornik, jednak ma od niego o wiele mniejsze uprawnienia. Pracownicy takiej spółki mogliby przykładowo wysłać do nas monit o polubowne zakończenie sprawy. Zazwyczaj za tego typu działanie taka spółka (zobacz podatek od sprzedaży domu) nie żąda jakiejkolwiek prowizji. Poza tym ci pracownicy przeważnie starają się dopomóc dłużnikom poprzez zaproponowanie rozłożenia zobowiązań na dogodne dla nas raty. Jeśli jednak dłużnik nie będzie chciał albo nie będzie mógł pokryć swego zobowiązania, to pracownicy firmy windykacyjnej będą zobligowani do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. Opiera się to na złożeniu pozwu i poprzez wkroczenie komornika, do w większym stopniu radykalnych działań.
procent
Autor: Karolina van Schrojenstein Lantman – Orlinska
Źródło: http://www.flickr.com
Dla przykładu jeśli dług zaistniał na skutek zaległości w spłacaniu kredytu mieszkaniowego, to w rezultacie dłużnik może nawet stracić swoje lokum. To samo dotyczy niestety ruchomości, np. pojazdu czy też telewizora. Jednak to już skrajność, wcześniej firma (rozliczenie pit 37) windykacyjna będzie próbowała rozwiązywać kłopot kompromisowo.

Jedną z możliwości jest dopisanie wierzyciela do różnorodnych baz, co utrudni mu zaciągnięcie jakiegokolwiek kolejnego kredytu lub pożyczki. Dlatego też zdecydowanie lepiej jest uważnie rozporządzać swoimi pieniędzmi.