Modne w tym sezonie

Moda bez granic

Kiedy zatrudniony może złożyć wniosek o urlop bezpłatny?

telefon
W każdym momencie zatrudniony ma prawo złożyć wniosek o taki urlop. Jednakże od postanowienia zwierzchnika zależy, czy go otrzyma .
Urlop bezpłatny, o który zatrudniony może poprosić pracodawcę dostarczając mu wniosek o urlop bezpłatny, umożliwia przerwanie realizowania pracy dla chlebodawcy bez zerwania umowy o pracę.

Może on być przydatny w sytuacjach, w których mamy alternatywną pracę, dla przykładu w formie kontraktu czasowego dla drugiego pracodawcy albo mamy inne ważne powody, jakie uniemożliwiają nam czasowe wykonywanie pracy (np. konieczność zaopiekowania się kimś z rodziny przez jakiś okres). Nim jednak napiszesz wniosek o urlop bezpłatny, należy dokładnie zastanowić się nad tym, co się z takową formą przerwania świadczenia pracy łączy. Pamiętaj, że chlebodawca nie ma obowiązku wydania zgody na ów urlop (nie musi też motywować swojej odmowy). Jeżeli jednakże się zgodzi, musisz zadbać o to, by nie było żadnych wątpliwości, iż na ów urlop możesz się udać. Kiedy dla przykładu pracodawca zgodzi się na to ustnie natomiast ty nie posiadasz żadnych świadków, jacy by to słyszeli, pracodawca może cię zwolnić dyscyplinarnie za pogwałcenie obowiązków, kiedy przestaniesz przychodzić do pracy. Z tej przyczyny zgodę pracodawcy na taki urlop warto otrzymać pisemnie i mieć dowód tego, że pracodawca zgodził się na niego.

PRacownik na urlopie bezpłatnym nie będzie objęty społecznym ubezpieczeniem – nie są za pracownika odprowadzane składki. Znaczy to, że przez pierwszy miesiąc urlopu bezpłatnego możesz korzystać z opieki medycznej bezpłatnie – potem jednak utracisz do niej prawo.